vrh dno

Šta je Blog?

Blog predstavlja prostor, tačnije web stranicu na kojoj korisnik može da objavi sve ono što želi da podeli sa drugima i to u vidu teksta, fotografije, video klipa, linka…

Takođe je popularan i zato što pruža mogućnost iskazivanja revolta, podrške, osećanja, kreativnosti, anegdota i zapravo svega onog što želimo da kažemo poznatim i nepoznatim ljudima. Budući da je poslednjih par godina jako popularan kao vid online komunikacije podjednako ga koriste autori na početku svog stvaralačkog rada ali i velike korporacije i osobe sa već oformljenom karijerom kao sto su najpoznatiji svetski novinari ili predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Vrlo je jednostavan za rad, I može ga koristiti svako ko ima osnovno poznavanje računara i interneta. Neretko se blog naziva i online dnevnikom.