vrh dno

Šta je What's up?

What's up? ili Vesti su do sada bile sastavni deo emisija. Od 2008 godine predstavlja zasebnu celinu podeljenu u tri celine: Domaće vesti, koja prate zbivanja sa naših prostora, Strane vesti koje prate sve osim sa naših prostora :) i Trablmejker vesti, koje vas obaveštavaju o našim koracima.

Vesti koje mi objavljujemo tiče se uglavnom sub kulture koju ne možete da pročitate baš na svakom mestu. S obzirom da je do takvih vesti jako teško doći apelujemo na sve sledbenike undeground kulture da nas obaveste preko ovog linka o bilo kojoj interesantnoj vesti vezano za naša zajednička  interesovanja.