vrh dno

Foto raporti / BELEF 2008 /

DUETI - Meet the Expectations

23.07.2008

Projekat ‘’Meet the Expectations’’ narušava konvencionalan odnos izvođača i publike nudeći priliku pojedincima da iz ponuđenih propozicija, zajedno sa autorom kreiraju svojevrsni duet. Kroz komunikaciju i dobijeni feedback od strane gledaoca/učesnika, autor kreira i menja sopstveni proces. U intimnom susretu sa opasno bliskom izvođačicom, gledalac/učesnik je pozvan da se suoči sa sopstvenim očekivanjima, da ih realizuje ili naprosto porazgovara sa autorom. Na taj način, narušavajući klasičnu instancu kontrole materijala od strane autora, te ne dopuštajući gledaocu da tek pasivno recepcira čin izvođenja, Meet the Expectations afirmiše naizgled neproduktivne  mogućnosti komunikacije između autora i gledaoca.  

#gallery 1333

post HADES
Komentara: 0
#gallery 1335

post HADES
Komentara: 0
#gallery 1336

post HADES
Komentara: 0
#gallery 1337

post HADES
Komentara: 0
Podalbumi ovog albuma: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1"'`-- | 1) |