vrh dno

Foto raporti /

Garažni festival đubreta

27.03.2009.god

Studentski Kulturni Centar Novi Sad organizovao je veliki koncert pod nazivom „Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE!“, na kojme su nastupili bendovi kojima je SKCNS u proteklom periodu objavio CD izdanja. Naziv koncerta aludira na činjenicu da ta ustanova nakon 16 godina postojanja i stotina realizovanih kulturnih programa, i dalje ne poseduje sopstvene prostorije, za razliku od svih ostalih takvih centara u Srbiji.

Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2091
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2092
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2093
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2094
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2095
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2096
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2097
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2098
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2099
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2100
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2101
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2102
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2103
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2104
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2105
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Pokretna & Nepokretna Imovina LIVE by Milica Denković#gallery 2106
Pokretna & Nepo...
post Ateh
Komentara: 0
Podalbumi ovog albuma: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1"'`-- | 1) |