vrh dno
Keri Von Intervju

Keri Von

U fantastici nema granica

11.04.2012.
Volim njenu smelost i činjenicu da u fantastici nema granica. Volim što mi dozvoljava da eksperimentišem. Sve je moguće dokle god čitaoce mogu da ubedim u to

Go to english version

Iako stranac, vrlo nam bliska američka spisateljica Keri Von bila je počasni gost Istrakona održanog u Pazinu 2012. godine. Koji su njeni utisci, razmišljanja o Istrakonu, Hrvatskoj, pisanju – saznaćete ukoliko pročitate redove koji slede:

Koliko ste imali godina kada ste počeli da se bavite pisanjem?

Imala sam osam godina kada sam napisala svoju prvu priču. Većina mojih ranih ostvarenja bili su zapravo pismeni radovi za školu, ali sam uživala stvarajući ih.

KittyKako se pripremate za pisanje?

Razmišljam mnogo, sanjarim, pravim beleške sve dok slike i radnja priče ne postanu dovoljno jaki i nateraju me da počnem da pišem.

Pišete li svaki dan?

Da, pomalo, makar to značilo da samo sređujem i dorađujem prethodno napisano.

Pišete fantastiku. Šta je to što vam se dopada kod fantastike?

Volim njenu smelost i činjenicu da u fantastici nema granica. Volim što mi dozvoljava da eksperimentišem. Sve je moguće dokle god čitaoce mogu da ubedim u to. Omogućava mi da sanjarim o svačemu.

Volite li mitologiju?

Da – grčka mitologija prva me je uvela u svet fantastike.

Šta vam je draže: da pišete za novac ili za svoju dušu?

Trik je u tome da spojite ta dva. Obavezala sam se i sklopila ugovor da pišem romane i trudim se da im prilazim sa uživanjem. Pišem za svoju dušu, jer ukoliko nisam zadovoljna onim što sam napisala kako mogu od drugog da očekujem to da bude.

Vodite dnevnik. Zašto?

Misli moram da izlijem na papir jer mi je tako lakše sa njima da se izborim. Deluje terapeutski.

Šta volite da čitate?

„Sve što je dobro“ moj je najčešći i najširi odgovor. Volim različite stvari – čistu fantaziju poput Robin Meknili i Patricije Mekilip. Dobro napisane spejs opere poput onih koje pišu Lois Mekmaster Bujold i Džejms S. A. Kori. Volim i klasike – Dikensa i Džozefa Konrada. Uvek se trudim da čitam one knjige koje nisam do sada pročitala.

Kakve filmove volite?

Veliki sam ljubitelj spektakla, naučne i epske fantastike, kao i filmova o super herojima. U bioskop idem da bih se zabavila. Međutim, iznerviram se ako priča i scenario nisu dobri. Divim se onim fantastičnim filmovima koji imaju dobru priču, a mnogi od njih je imaju.

Šta nam možete reći o vašoj kratkoj priči Amarilis (koja je bila nominovana za Huga)? Je li u pitanju distopija ili…

Nije u pitanju distopija, ali moj urednik ne misli tako. U pitanju je post apokaliptična priča čija je radnja smeštena u vreme nakon doživljene ekološke katastrofe. Želela sam da prikažem ljude koji uspevaju, uz pomoć preostale tehnologije i pojedinih civilizacijskih tekovina, da se izbore sa apokalipsom. Uvek će biti priča sa srećnim krajem.

Možete li nam nešto reći o vašem serijalu o Kiti Norvil? Uživate li pišući ga?

Serijal je posvećen vukodlaku Kiti, voditeljki radio emisije koja se bavi ljudima sa natprirodnim moćima i problemima sa kojima se susreću. Zaključno sa ovim letom napisala sam deset romana i jednu zbirku priča iz ovog serijala, koji se objavljuje već sedam godina. Priče su avanturističke, uz primesu humora i horora. Beskrajno su zabavne za pisanje. Uživam u tome da vidim dokle me neki pod žanr može odvesti. Pišem ih jer mi ideje neprekidno naviru.

Vaše kratke priče objavljene su u časopisu Svet fantazije i antologijama poput: Od krvi živimo, Brzi brodovi, Crna jedra, Ratnici… Šta mislite o uspehu koji ste postigli?

Dosta mi je vremena bilo potrebno da o sebi počnem da razmišljam kao o uspešnom piscu. Poslednjih godina imala sam velikih problema da objavim svoja dela iako su prilično čitana tako da i dan danas katkad o sebi mislim kao o prosečnom piscu. Pokušavam da uživam u svojim delima, kao i u pauzama između pisanja. Znam međutim da još nisam dostigla svoj vrhunac. Još uvek učim i želim i dalje da napredujem kao pisac. Ambiciozna sam. Čeka me još mnogo toga što treba da uradim.

Greatest HitsBili ste počasni gost na Istrakonu 2012 održanom u Pazinu (Hrvatska). Kako ste se proveli?

Bilo je prelepo, zabavno, jer je ličilo na svaku drugu konvenciju u Americi na kojoj sam bila, sa trgovcima koji prodaju nakit, suvenire i knjige, ljudima koji igraju igrice ili raspravljaju o ozbiljnim temama uz kafu i piće, sa zabavama i koncertima i svim drugim događanjima. Jedino što većinu vremena nisam razumela šta drugi pričaju! Moje knjige nisu prevedene na hrvatski, ali je nekoliko kratkih priča prevedeno za potrebe konvencije – polaskana sam interesovanjem koje su čitaoci pokazali. Radujem se što sam imala prilike da upoznam i ljubitelje moje proze koji su pročitali moje knjige na engleskom.

Da li je ovo bio vaš prvi dolazak u Hrvatsku? Kako vam se dopalo?

Da, prvi put dolazim. Izuzetno mi je drago što sam imala nekoliko slobodnih dana pre konvencije koje sam iskoristila kako bih obišla zemlju. Priroda je, sa planinama i obalom, prelepa. Kao neko ko voli istoriju imala sam prilike da naučim dosta toga. Već sam napravila spisak stvari koje želim da uradim i vidim kad ponovo dođem.

Možete li nam reći razliku, nešto što ste sami zapazili, između Hrvatske i Amerike?

Zapazila sam mnogo stvari. Stereotipna priča o razdaljini se ispostavila kao tačna – u Americi, posebno na zapadu gde živim, obično vozimo i po nekoliko sati kako bismo stigli tamo gde smo naumili, tako da mi vožnja po Hrvatskoj nije teško pala. Druga je razlika u istoriji - činjenici da ljudi žive u istim gradovima, kućama i zgradama već nekoliko stotina, nekoliko hiljada godina, kao što je slučaj sa Splitom ili Pulom. To je nešto što se podrazumeva, ne samo u Hrvatskoj, već u celoj Evropi. U Americi postoje stare naseobine – španska utvrđenja i pećine Anasazija na primer, koje su stare nekoliko hiljada godina. Ali one nisu kontinuinirano nastanjivane, i većina njih je izdvojena i danas pretvorena u muzeje.

Imate li ideju za novi roman?

U planu imam oko deset romana koje želim odmah sada da napišem. Iz tog su razloga ugovori dobri jer moram da napišem ono za šta sam plaćena. U suprotnom ne verujem da bih mogla da se odlučim šta da pišem prvo. Uvek ću imati previše ideja.

Prevela i razgovor vodila: Tamara Lujak

 

Sledi verzija na engleskom jeziku:

Carrie Vaughn, There are no limits in fantasy

A stranger, but close as she can be, American writer Carrie Vaughn was a Guest of Honour at Istrakon 2012 held at Pazin (Croatia). What are her impressions, thoughts about Istrakon, Croatia, writing read and find out:

How young were you when you started writing?

I was eight years old when I wrote my first story. Most of my early writing was for school assignments, but I enjoyed it.

Golden AgeHow do you prepare for writing?

I think a lot. I daydream. I make notes, and keep doing that until the images and events of the story are strong enough that I need to start writing them.

Do you write every day?

Yes, at least a little, even if it's just journaling or revising previously written work.

You are a fantasy writer. What do you like about fantasy?

I like the boundlessness of it, that there aren't limits. I like the thought-experiment nature of it. Anything is possible as long as I can convince the reader it is.  Also, it lets me daydream about anything at all.

Do you love mythology?

I do - Greek mythology was one of my first introductions to the fantastic.

What do you like more: writing for yourself or writing what you get paid for?

The trick is to make them one and the same. I have the work I'm contracted for and obligated to write, and I make sure to approach those projects in such a way that I'm happy doing it. I always have to write for myself, because if I'm not happy with it, I can't expect anyone else to be.

You keep a dairy. Why?

Because sometimes I just have to get thoughts out of my brain and onto the page.  They're easier to deal with, then.  It's therapeutic.

What do you like to read?

"Anything good" is my standard response, which is awfully broad. I like lots of different things - stand alone fantasy, such as the books of Robin McKinley and Patricia McKillip. Well-written space opera, like Lois McMaster Bujold and James S. A. Corey. I'm a fan of the classics - Dickens and Joseph Conrad. I'm always trying to catch up on books on I haven't read yet.

What kind of films you like?

I'm a big fan of science fiction adventure, superhero movies, epic fantasy, spectacle. I go to the movies to be amazed. But the writing and stories have to be good, too, or I go crazy. It's tough to get good writing in these genres, but it is possible. Those are the films I really admire.

What can you tell me about your short story Amaryllis (which was nominated for Hugo)? Is it dystopian story or…

I don't think it's dystopian, but the editor disagrees with me. I think of it as an upbeat post-apocalyptic story. It takes place after a civilization-shattering ecological disaster, but I wanted to show how I think people will survive, will hold on to something of technology and civilization, and cope the best they can. There will still be happy endings.

Can you tell me something about your bestselling series about Kitty Norville? Do you like writing them?

The series is about a werewolf named Kitty who hosts a talk radio advice show for people with supernatural problems. As of this summer there will be ten novels and a short story collection in the series. It's been in print about 7 years now. I try to write them as fun adventure-mysteries with some comedy and some horror. They're a huge amount of fun to write. I very much enjoy seeing how far I can push the envelope of that particular subgenre. I keep writing them because I keep getting new ideas.

Your short work has appeared in Realms of Fantasy and in a number of anthologies: By Blood We Live, Fast Ships, Black Sails, Warriors… What do you think about your success?

It's been an adjustment to even think of myself as successful. The last couple of years in particular have been a whirlwind. I spent so long struggling to get my work in print, never mind have it be widely read, that I still think of myself in that mode sometimes. I'm trying to enjoy it, and the little bit of breathing room it gives me. But I also know I'm still not the best writer I can be. I'm still learning and improving, and I want to keep challenging myself as a writer. I'm ambitious, and I have more milestones I want to accomplish.

SteelYou were the Guest of Honour at Istrakon 2012 held in Pazin (Croatia). What was it like?

I had a great time. It was fun, because it looks like just about every convention in the U. S. I've been to, with merchants selling books and jewelry and wares, people gaming, people having great discussions over drinks, parties and concerts and all that good stuff. I just didn't understand what people were saying much of the time! My books aren't translated in Croatian yet, but a couple of short stories were translated for the convention, and I was flattered at how interested people were in my work. And I had fans, too, who'd read the books in English, and it was great meeting them.

Was this your firts time in Croatia? How did you like it?

Yes, it was my first time, and I'm happy I had extra time before the convention to see some of the country. The landscape is beautiful, with the mountains and coastlines. As someone who's interested in history, there's a huge amount to see and learn as well. I already have a list of things I want to do and see when I come back.

Can you tell me the difference, something you’ve noticed, between Croatia and America?

Lots of little things. The stereotype about distances is true - in America, especially in the west where I live, we usually have to drive for hours to get anywhere, so all the driving I did seeing Croatia wasn't a big deal to me. Another difference is history - living history, the idea that people have been living in these cities for hundreds of years. A thousand years, in the case of someplace like Split or Pula. And that people are still living there, in the same houses and buildings that have been occupied continuously all that time. This is taken for granted, not just in Croatia but all over Europe. We have very old settlements in the U. S. - Spanish forts and Anasazi cliff dwellings for example, are hundreds of years old. But they haven't been used continuously all that time, and most of them are isolated and preserved as museums, now.

Do you have new ideas for a next book?

I have about ten books I want to write, right this minute. In this sense contracts are nice, because I pretty much have to write what I'm getting paid for. I'm not sure I'd be able to decide what to work on next, otherwise. I will always have too many ideas.

Interview by: Tamara Lujak

Pogledaj još...
 • 2672-00.jpg

  Bogdan Vojnović

  13.05.2014.
  Na grafikama/printovima Bogdana Vojnovića su različiti alati dostupni savremenom umetniku, onome kojem je računar postao štafelaj i upotrebljeni su radi ...
 • 2671-00.jpg

  Ničim izazvan

  25.03.2014.
  Svi ti problemi koji se javljaju i od kojih verovatno nikada nećemo pobeći se brišu kada se popnemo na binu ...
 • 2670-00.jpg

  The interview that went wrong

  11.03.2014.
  Video zapis u formi intervjua koji će podstaći buran splet dešavanja za sagovornike, urednika Jakšu Nikodijevića i velikog stručnjaka, Nikolu ...
Komentari
Trenutno nema nijednog komentara.